Wyjaśnij dlaczego udział skóry i płuc w wymianie gazowej

Pobierz

Tlen pobrany przez skórę do krwi przenoszony jest do wszystkich tkanek, a powstały w nich dwutlenek węgla jest transportowany do naczyń występujących pod skórą i usuwany na zewnątrz organizmu.. Każda książka zawiera ciekawostki, pytania i odpowiedzi na dany temat.. 1.W okresie letnim żaba jest aktywna - oddycha głównie przez płuca, a w okresie zimowym zapada w stan hibernacji - oddychanie przez skóre jest wystarczające.. Zadanie 2.Pytania Strunowce 1. Podaj różnice w budowie ucha gada i ssaka 2.. W skórze - brak gruczołów.. Względny udział płuc i skóry, a nawet określonych obszarów skóry, w wymianie gazowej różni się zależnie od gatunku, a także, u tego samego gatunku, może się zmieniać sezonowo.Biologia - Matura Czerwiec 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 22.. Naskórek jest suchy i silnie zrogowaciały, złuszczający się.. By zabezpieczyć cienką i delikatną skórę przed wysychaniem, Amphibia wytworzyły gruczoły śluzowe , głównie na głowie, grzbiecie i ogonie.a) Wyjaśnij, dlaczego płazy innych gatunków giną w wodzie morskiej.. Tlen pobrany przez skórę do krwi przenoszony jest do wszystkich tkanek, a powstały w nich dwutlenek węgla jest transportowany do naczyń występujących pod skórą i usuwany na zewnątrz organizmu.. Rozwiązanie a) W okresie zimowym dominuje wymiana gazowa przez skórę, ponieważ zwierzęta są mało aktywne i ilość tlenu dostarczana tą drogą jest wystarczająca na ich potrzeby życiowe.Wyjaśnij, dlaczego u człowieka głównym narządem wymiany gazowej nie jest skóra, lecz pęcherzykowate płuca..

Najważniejszym z nich jest powierzchnia wymiany gazowej.

odpowiedział (a) 03.10.2016 o 20:48: wszystkie gady mają gąbczaste płuca, tylko płazy mają .Już dziś o godzinie 14 maturzyści będą mieli okazję sprawdzić, jak poszła im próbna matura z biologii z poziomu rozszerzonego.. Wymień cechy różnicujące dla torbaczy i ssaków łożyskowych 4. Podaj różnice w przepływie powietrza w płucach ptaka i ssaka 5.. 2.Marzec - największa aktywność żab - gody.Oprócz gruczołów śluzowych w skórze płazów rozmieszczone są też gruczoły jadowe.. Wymiana gazowa w płucach: Powietrze jest mieszaniną gazów.. b) określ różnicę dotyczącą poboru tlenu przez płuca i skórę w czasie wymiany gazowej od czerwca do sierpnia u tego gatunku płaza.Wymiana gazowa u zwierząt Dyfuzja gazów odbywa się poprzez powierzchnię oddechową, którą jest powierzchnia całego układu oddechowego, a czasem nawet powierzchnia skóry (jak u płazów i u ryb ).. Podczas jednego wdechu (który ma objętość 2-3 litrów) udaje się przenieść do i z kapilar olbrzymie ilości gazów.Wentylację płuc ułatwiają ruchy klatki piersiowej (począwszy od gadów) oraz przepona występująca u ssaków.. Względny udział płuc i skóry, a nawet określonych obszarów skóry, w wymianie gazowej różni się zależnie od gatunku, a także, u tego samego gatunku, może się zmieniać sezonowo.Zaletą tego rozwiązania jest duża sprawność oddechowa w wodzie i innych wilgotnych siedliskach..

Wydajnej wymianie gazowej sprzyja pokrycie ciała śluzem.

Kategoria: Kręgowce Układ oddechowy Typ: Podaj/wymień Podaj i uzasadnij/wyjaśnij.. a) W okresie letnim żaby są aktywne, dlatego ich wymiana gazowa wspomagana jest przez płuca, w odró Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie.. Względny udział płuc i skóry, a nawet określonych obszarów skóry, w wymianie gazowej różni się zależnie od gatunku, a także, u tego samego gatunku, może się zmieniać sezonowo.płuc żaby, rysunek przedstawiający udział skóry w wymianie gazowej żaby oraz polecenie 6.. Rozdział: Rozmnażanie płazów, który zawiera animację przedstawiającą główne etapy rozwoju żaby, obserwacją dotycząca budowy kijanek, galerię 2 zdjęć (zdjęcie skrzeku i kijanki), zdjęcie aksolotla, polecenie i ciekawostkę 7.Efektywność wymiany gazowej uzależniona jest od kilku czynników.. W skład wchodzą jeszcze: łuski, tarczki, płyty rogowe oraz wytwory naskórka.U gadów wymiana gazowa nie zachodzi przez skórę ponieważ ich skóra pokryta jest twardymi łuskami (mają one na celu ochronę gada przed napastnikiem) które uniemożliwiają wymianę gazową przez skórę, dlatego u gadów oddychanie zachodzi za pomocą płuc, gdzie powietrze dostaje się za pośrednictwem krtani, tchawicy oraz oskrzeli.Wyjaśnij dlaczego skóra gadów nie może uczestniczyć w wymianie gazowej..

Skóra składa się z naskórka i skóry właściwej.Narządy wymiany gazowej.

Wymiana gazowa to proces, w czasie którego dochodzi do dyfuzji gazów i ich wymiany między organizmem i jego otoczeniem.. A poza tym gady mają workowate (krokodyle mają gąbczaste) płuca i nimi właśnie oddychają.. Najważniejszymi składnikami są: azot ok. 78 .Bierze także udział w wymianie gazowej.. Po gimnazjumZadanie 8.. Miejscem wymiany gazowej są różne struktury organizmu zwierząt.. Olbrzymi rozwój powierzchni płuc doprowadził do tego, że wymiana gazowa prawie wyłącznie odbywa się przy ich udziale (stosunek powierzchni płucnej do powierzchni skóry u ssaków jest kilkaset razy większy niż u płazów, natomiast udział skóry w oddychaniu kilkaset razy mniejszy).odpowiedział (a) 30.03.2010 o 17:11.. Maturalne karty pracy część 1.. Pozwala to dorosłym płazom oddychać bez wynurzania się na powierzchnię wody, a nawet trwać w stanie hibernacji na dnie zbiornika [44] .. proces występujący u wszystkich komórek zachodzący w trakcie oddychania tlenowego, polegający na pobraniu z otoczenia tlenu i wydaleniu dwutlenku węgla.. Powierzchnia oddechowa charakteryzuje się znacznym pofałdowaniem (np. skrzela, płuca) zapewniającym skuteczną wymianę gazów.Zaletą tego rozwiązania jest duża sprawność oddechowa w wodzie i innych wilgotnych siedliskach..

W odpowiedzi uwzględnij budowę skóry płazów.

W Polsce wydawana przez wydawnictwo Firma Księgarska Jacek Olesiejuk.Silne ukrwienie skóry sprawia, że wymiana gazowa zachodzi na całej jej powierzchni.. !W potocznym znaczeniu oddychanie jest błędnie zawężane do wymiany gazowej.. Proszę o szybką odpowiedź.. Podoba się?Podczas wymiany gazowej w płucach człowieka dyfuzja CO 2 z krwi do pęcherzyków płucnych jest przyczyną ( wzrostu / spadku) pH krwi, a dzięki temu następuje ( wzrost / spadek ) powinowactwa hemoglobiny do tlenu.. Wyjaśnij na przykładzie żaby znaczenie obecność dwóch kłykci potylicznych dla tryby życia prowadzonego przez płazy.★ Wyjaśnij dlaczego skóra gadów nie może uczestniczyć w wymianie gazowej: Szukaj: .. Ciekawe Dlaczego - seria książek przeznaczona głównie dla dzieci.. b) Wykaż związek między wysokim stężeniem mocznika we krwi a przystosowaniem żaby Fejervarya cancrivora do życia w wodzie morskiej.. U płazów wymiana gazowa zachodzi w płucach i przez skórę.. (0-3) U żab znaczenie skóry i płuc w wymianie gazowej ulega zmianie w cyklu rocznym, co zostało zilustrowane na wykresie.. (0-1)Silne ukrwienie skóry sprawia, że wymiana gazowa zachodzi na całej jej powierzchni.. - w oddychaniu bierze też udział ciało np. u płazów - oddychanie u płazów jest bardziej wydajne dzięki .Skóra gadów nie może uczestniczyć w wymianie gazowej ponieważ jest ona chropowata i nie pokryta żadnym śluzem.. Skóra uczestniczy w wymianie gazowej za sprawą sieci dobrze wykształconych naczyń włosowatych, dzięki którym możliwe jest absorbowanie tlenu przez skórę.. W wyniku wymiany gazowej do organizmu wnika tlen, a dwutlenek węgla jest usuwany.. Wskazówka Porównaj powierzchnię skóry oraz łączną powierzchnię pęcherzyków płucnych i na tej podstawie wyciągnij wniosek dotyczący intensywności wymiany gazowej przeprowadzanej przez oba narządy.Re: Wymiana gazowa u żab.. Co w tym roku znalazło się w arku.Zadanie 25.. Wydajnej wymianie gazowej sprzyja pokrycie ciała śluzem.. Na wykresie przedstawiono pobór tlenu przez płuca i skórę w czasie wymiany gazowej pewnego gatunku płaza.. - posiada powierzchnie oddechowe do wymieniania gazów - głównym narządem układu oddechowego są płuca - ssak ma największą powierzchnię, którą oddycha.powierzchnia ta jest pęcherzykowata.. Wymień cechy wspólne dla torbaczy i ssaków łożyskowych 3.. Zakres rozszerzony..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt