Podstawowe techniki inżynierii genetycznej prezentacja

Pobierz

Przyłączenie starterów po obniżeniu temp., startery łączą się z komplementarnymi frag.. ok. 95 stopni.. Narzędzia inżynierii genetycznej i biotechnologii niosą ze sobą zarówno korzyści, jak i niebezpieczeństwa, a działanie długofalowe tych dziedzin nauki nie jest jeszcze do końca rozpoznane.Podstawowe techniki inżynierii genetycznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawowe techniki inżynierii genetycznej Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-PTIG-W-S14_pNadGen38881 Wydział Wydział Nauk Biologicznych Kierunek Biotechnologia Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt.. Rolnicy i naukowcy zaczęli krzyżować między sobą różne gatunki roślin i zwierząt.. Biotechnologia w ochronie środowiska 5.. 3.Enzymy restrykcyjne INŻYNIERIA GENETYCZNA - dziedzina genetyki zajmująca się modyfikowaniem materiału genetycznego organizmów.. Polega ona na wprowadzaniu do komórek organizmu, którego cechy chcemy zmienić (biorcy), określonego odcinka DNA innego organizmu (dawcy) - tzw. klonowanie DNA.Odpowiednie fragmenty DNA wycina się z DNA dawcy za .Techniki inżynierii genetycznej 2013-03-11 19:51:40 Referat o inżynierii genetycznej i jej praktycznym zastosowaniu, POMOCY!. Zadania maturalne.. Techniki inż. genet.. Prószyński i S-ka, W-wa 1997 "Podstawy cytogenetyki roślin" M. Olszewska, wyd..

Podstawowe techniki inżynierii genetycznej 6.

Wiek XVIII .. wstawienie1.ORGANIZMY ZMODYFIKOWANE GENETYCZNIE 4.. Prawa Mendla 3.. Wektory - przenośniki genów Elektroforeza Polimeraza - kopiowanie w próbówce rozdzielanie DNA w specjalnym żelu pod wpływem działania pola elektrycznego.. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza: Anna Borkowska, Alicja Koszarek TEMAT LEKCJI: Podstawowe techniki inżynierii genetycznej Streszczenie Pojęcie inżynieria genetyczna ma stosunkowo krótką historię.Prezentacje - rozszerzenie.. Aby zrozumieć zabiegi stosowane w inżynierii genetycznej należy posiąść wiedzę z zakresu genetyki bakterii, enzymów replikacyjnych, budowy plazmidów i działania wektorów.genetycznych -transpozonów.. Techniki inżynierii genetyczne umożliwiają wyizolowanie i zmienianie określonych genów z organizmów i wirusów - w celu wprowadzenia ich do genomów innych organizmów.Biotechnol.. Podstawowe techniki inżynierii genetycznej Organizm zmodyfikowany genetycznie Organizmy GMO otrzymuje się przez: Organizm zmodyfikowany genetycznie (GMO) to taki organizm, którego cechy dziedziczne zostały zmienione wskutek ingerencji w jego materiał genetyczny.. Do tej pory zsekwencjonowano około 2000 genomów.. Obecnie jest to podstawowa metoda uŜywana w badaniach naukowych i analizach klinicznych..

Praktyczne zastosowanie inżynierii genetycznej .

Wektor genetyczny to wykorzystywana w inżynierii genetycznej niewielka cząsteczka DNA (plazmid, DNA wirusa), służąca wprowadzeniu danej sekwencji DNA do komórki.. K.Inżynieria genetyczna - świadoma i celowa (kontrolowana przez człowieka) ingerencja w materiał genetyczny organizmów, w celu zmiany ich właściwości dziedzicznych.. Jest ona stosowana w badaniach z zakresu biotechnologii nowoczesnej.. Odpowiednie fragmenty DNA wycina sięz komórekdawcy za pomocą .TEMAT LEKCJI: Podstawowe techniki inżynierii genetycznej Streszczenie Pojęcie inżynieria genetyczna ma stosunkowo krótką historię.. Pierwszym poważnym sukcesem inżynierii genetycznej było przeniesienie w 1973 r. przez Stanleya Cohena Cohena i Herberta Boyera Boyera ludzkiego genu kodującego insulinę do komórek bakterii, w wyniku czego komórki bakterii zaczęły produkować ludzki hormon.. Już jest cały materiał z biologii, a dodatkowo kilka filmów z chemii ;)Fanpage na Facebook.Plik Podstawowe techniki inżynierii genetycznej.pptx na koncie użytkownika kamcio189 • folder PREZENTACJE • Data dodania: 17 mar 20131 SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.. K. Mullis przedstawia za łoŜenia metody PCR.. This site was designed with the .com.Techniki stosowane w inżynierii genetycznej mają na celu określenie ekspresji poszczególnych genów w organizmie macierzystym jak również w obcym organizmie..

- podręcznik Podstawowe techniki inżynierii genetycznej Organizmy zmodyfk.

Zagadnienia podstawowe i aspekty praktyczne Takie ujęcie przedstawionych zagadnień z obszaru inżynierii genetycznej i terapii genowej, zdaniem autorów, powinno przygotować czytelnika do kolejnej planowanej przez nas pozycji książkowej poświęconej zagadnieniom: analizy rekombinowanych kwa-Technika: Kierownie skojarzeń Środki dydaktyczne: Podręcznik "Biologia2" W. Lewiński, wyd.. Inżynieria genetyczna to techniki stosowane na poziomie molekularnym, pozwalające na ingerencję w genom organizmu.. Proces rozdzielania fragmentówInżynieria genetyczna - dziedzina genetyki zajmująca się kierunkowym modyfikowaniem materiału genetycznego prowadzącym do określonych celów, stosowana w badaniach z zakresu nowoczesnej biotechnologii.. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych 2.. Poszukiwanie metod wprowadzania nowych genów (mutacji) do puli genowej organizmów .. Uważam, że pomimo wad i zalet inżynierii genetycznej warto zainwestować w ten zespół technik badawczych, które mogą wyjaśnić wiele zagadek dotyczących naszego zdrowia, a nawet życia.In8 żynieria genetyczna i terapia genowa.. Podstawą rozwoju tej dziedziny nauki była seria odkryć, z których wiele zostałoMetody inżynierii genetycznej.. Dzięki tym badaniom wykazano, że podstawowa instrukcja życia jest zapisana .Zapraszam do subskrypcji i oglądania innych filmów na moim kanale..

Operon, Rumia 2002 "Podstawy inżynierii genetycznej" W. Kofta, wyd.

Inżynieria .Techniki te mogą być zastosowane w przypadkach par niepłodnych, czyli takich, które w sposób naturalny nie mogą mieć dzieci.. Techniki te polegają na: - izolowaniu fragmentów materiału genetycznego z komórki - wprowadzaniu zmian do informacji genetycznej - przenoszeniu fragmentów DNA do komórek innego organizmu2.. Polega ona na wprowadzaniu do komórek organizmu, któregocechy chcemy zmienić(biorcy), określonego odcinka DNA innego organizmu (dawcy).. B. McClintock prowadziła swe badania jeszcze w latach czterdziestych.. Ludzie zaczęli udomawiać rośliny i zwierzęta poprzez sztuczną selekcję.. Pojawiło się dopiero w połowie lat 70-tych, gdy po raz pierwszy stała się możliwa ukierunkowana modyfikacja DNA.. Jednakże, jak dowodzi tego przykład bliźniąt jednojajowych, klon człowieka nie byłby jego dokładną repliką.. inaczejEnzymy restrykcyjne związki, które przecinają DNA w miejscach o ściśle określonej sekwencji.. .Podstawowe techniki inżynierii genetycznej - Hybrydyzacja DNA z sondą molekularną, elektrofereza DNA.. Najpopularniejsze są wektory plazmidowe.genetycznych modyfikacji .. Osiągnięcia inżynierii genetycznej Początek inżynierii genetycznej Na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku dwóch amerykańskich biologów, Stanley Cohen i Herbert Boyer, podjęli się, jak dotąd nierealnego zadania: po raz pierwszy przenieśli ludzki gen do bakterii, pokazując, że podstawowa instrukcja życia zapisana jest we wszystkich organizmach w tym samym języku.Inżynieria genetyczna to inaczej ingerencja w materiał genetyczny organizmów, w celu zmiany ich właściwości dziedzicznych.. Badaj ąc kukurydz ęzauwa Ŝyła, Ŝe niektóre cechy dziedzicz ąsięniezgodnie z prawami Mendla.. PIERWSZA LEKCJA.. JAK WPROWADZIĆ GEN DO KOMÓRKI?. Bibliografia: Biologia naWPROWADZENIE GENU DO GENOMU INNEGO ORGANIZMU 1.. 2009-12-03 19:11:24Techniki inżynierii genetycznej osiągnęły obecnie taki stopień zaawansowania, że każda z setek milionów komórek ludzkiego ciała może być wykorzystana do stworzenia nowej istoty ludzkiej.. PWN, W-wa 1999 Czas: Jedna godzina lekcyjna Forma zajęć: Praca zbiorowa - równym .Opisuje wykorzystanie inżynierii genetycznej w biotechnologii, ochronie zdrowia, agrobiotechnologii K_W06 E_U01 Potrafi przygotować prezentację multimedialną dotyczącą wybranego problemu naukowego K_U02, K_U03, K_U11, K_U12, K_U14 E_U02 Samodzielnie wykorzystuje poznane techniki inżynierii genetycznejCząsteczka tRNA Mechanizm biosyntezy białka Podstawowe techniki inżynierii genetycznej Analiza restrykcyjna Precyzyjne, selektywne cięcie DNA przy użyciu enzymów rozpoznających specyficzne sekwencje nukleotydowe Techniki hybrydyzacyjne Techniki Southern i Northern blotting umożliwiają separację i identyfikację fragmentów DNA i RNA .Wśród podstawowych technik inżynierii genetycznej wymienia się klonowanie i krzyżowanie odmiennych gatunków, a także manipulowanie genami.. - podręcznik Organizmy zmodyfikowane genetycznie Klonowanie - podręcznik Klonowanie Budowa i funkcje kwasów nukleinowych Replikacja DNA Geny i genom Od genu do cech Regulacja ekspresji genówTemat 3: Podstawowe techniki inżynierii genetycznej.. licencjata.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt