Normy i receptury gastronomiczne prezentacja

Pobierz

Umożliwia ścisłą kontrolę kosztów produkcji, a także technologiczne rozliczenie .gastronomicznych takich jak: piekarniki, trzony kuchenne, patelnie, grille) • powierzchnię w kuchni - Zajmuje około 1m2 powierzchni, możliwe jest ustawianie 2 pieców - jeden na drugim.. sporządza kalkulację potraw i napojów, oblicza ich wartość energetyczną.przygotowuje potrawy i napoje w punktach gastronomicznych stosuje odpowiednie narzędzia, maszyny i urządzenia do przetwarzania produktów spożywczych.. Potrawy te mogą wchodzić w skład wszystkich posiłków: śniadań, obiadów, kolacji, a takŜe przyjęć okolicznościowych.. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007.Polskie prawodawstwo wymaga od lokali gastronomicznych przestrzegania norm systemu kontroli bezpieczeństwa żywności ( HACCP) oraz powiązanych z nim dobrych praktyk higienicznych ( GHP) oraz dobrych praktyk produkcyjnych ( GMP ).. Każda receptura powinna zawierać: ilościowy skład surowców, wydaj­ność surowców, masę sprzedawanej porcji wyrobu, sposób wykonania wyrobu, jak również jego serwowania, w tym garnirowanie (dekoracja).Dział: Normalizacja i normy.. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.. • nakłady inwestycyjne zastępują pracę wielu tradycyjnych urządzeń gastronomicznych takich jak: piekarniki, trzony kuchenne, patelnie, grille) • powierzchnię w kuchni zajmuje około 1m2powierzchni, możliwe jest ustawianie 2 pieców jeden na drugim.przygotowuje potrawy i napoje w punktach gastronomicznych stosuje odpowiednie narzędzia, maszyny i urządzenia do przetwarzania produktów spożywczych..

Receptury gastronomiczne.

Ocena żywności5) stosować receptury gastronomiczne w przyrządzaniu potraw i napojów, 6) dobierać surowce i półprodukty do sporządzania potraw i napojów, 7) obliczać zapotrzebowanie na surowce i półprodukty, 8) interpretować wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych, 9) dobierać metody i techniki sporządzania potraw i napojów,* Wartość odżywcza surowców używanych w produkcji gastronomicznej.. Pojęcie norm i ich rodzaje.. Niezależnie od wielkości biznesu i liczby wydawanych dań najważniejsze w gastronomii to: zaplecze kuchenne (receptury i umiejętności), finanse (pensje, podatki, koszty i zyski) oraz BHP.Ewa Superczyńska Konsultacja: dr Justyna Bluszcz Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 512 [05].Z1.02 Przygotowanie surowców do sporządzania potraw, zawartego w programie nauczania dla zawodu kucharz małej gastronomii.. Prezentacja usług.. Zastosowanie jaj, mleka i jego przetworów w sporządzaniu potraw pokazano na rys. 2.PREZENTACJA ZAWODU KUCHARZ Głównym zadaniem zawodowym kucharza jest przygotowanie typowych potraw i napojów i deserów według ustalonych norm i receptur.. sporządza kalkulację potraw i napojów, oblicza ich wartość energetyczną.kwalifikacja HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań.. Receptura gastronomiczna powinna zawierać następujące informacje: nazwę potrawy, normatyw surowcowy (ilościowy skład surowców), sposób wykonania, wydajność (masa potrawy otrzymana z użytych surowców), proponowaną wagę porcji, ilość powstających przy sporządzaniu niektórych potraw zwrotów produkcyjnych, które1..

Regulamin pracowni gastronomicznej i przepisy BHP.

dobiera surowce i półprodukty, a następnie dokonuje ich oceny w oparciu o normy i receptury gastronom.. * Normy i receptury gastronomiczne * Zagrożenia mikrobiologiczne, zakażenia i zatrucia pokarmowe * System GHP, GMP i HACCP * Procesy technologiczne w produkcji gastronomicznej * Sporządzanie potraw z warzyw (surówki, sałatki, dipy).. 5.METODY UTRWALANIA ŻYWNOŚCI.. Podpisanie umowy z NA nastąpiło w grudniu 2015r., co pozwoliło przygotować .. stosuje receptury gastronomiczne; 4) rozróżnia metody i techniki sporządzania potrawRówoczesne przygotowanie wielu potraw bez wzajemnego przenikania zapachów.. Ustawa żywnościowa.. Zawód kucharza wymaga pewnych predyspozycji są to: dobry stan zdrowia, zainteresowanie zawodem, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, życzliwość, uprzejmość,Zapoznanie się z zasadami BHP w zakładach gastronomicznych.. Charakterystyka pomieszczeń w układzie funkcjonalnym oraz wyposażenie stanowisk .. 24 4.. Prawidłowe opracowanie receptur w gastronomii Każdy lokal gastronomiczny powinien posiadać własny zestaw receptur, na podstawie których sporządza określone potrawy oraz przeprowadza kalkulację (wycenę) potraw.. - od roku 2021/2022 kwalifikacja HGT.12 prowadzona jest również na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (KKZ) w trybie zaocznym - szczegóły w sekretariacie szkoły: , rekrutacja .Realizacja zadań przez uczniów: − uczniowie analizują w grupach receptury gastronomiczne, − uczniowie sporządzają zapotrzebowania na surowce i półprodukty, − uczniowie planują kolejność wykonywanych czynności, − uczniowie dobierają sprzęt i urządzenia do produkcji surówek, − uczniowie dobierają surowce, oceniają ich .ProfiPIEK wyposażony jest w rozbudowane, a zarazem przyjazne dla Użytkownika mechanizmy zarządzania produkcją w zakładzie piekarsko-cukierniczym..

Zapamiętuje receptury.

Układ funkcjonalny pomieszczeń .. 23 3.1.2.. * Zastosowanie przetworów mlecznych w gastronomii.I.. Receptura gastronomiczna powinna zawierać następujące informacje:Jun 15, 202020 5.1 pspn_tresc 1.. Dzięki komputerowemu sterowaniu możemy zapamiętywać receptury i z łatwością je powtarzać co ułatwiarozliczania usług gastronomicznych; tabele składu i wartości odżywczych produktów spożywczych, normy żywienia i wyżywienia, tabele zamiany produktów, jadłospisy codzienne i okolicznościowe, karty potraw i napojów, receptury potraw i napojów, wzory druków stosowanych w gastronomii; dobiera surowce i półprodukty, a następnie dokonuje ich oceny w oparciu o normy i receptury gastronom.. PIEKARSTWO - receptury, normy, porady i przepisy prawne Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.. Projekt "Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy sporządzania potraw i napojów 1 Moduł V Stosowanie receptur gastronomicznych Wprowadzenie Pojęcie receptury gastronomicznej1.Jun 4, 2020Zasady BHP w gastronomii Rozpoczynając przygodę z branżą Horeca należy zdawać sobie sprawę z podstawowych wymagań i zasad..

Struktura organizacyjna zakładu gastronomicznego ..... 22 3.1.1.

Realizację powyższych zaleceń kontroluje sanepid, który w razie uchybień nakłada surowe kary.Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeczytać materiał nauczania z poradnika dla ucznia i z literatury, 2) przygotować próbki mąk do oceny, 3) przeprowadzić ocenę organoleptyczną mąk, 4) zapisać swoje spostrzeŜenia w formie tabeli, 5) zaprezentować na forum grupy wyniki pracy.1 • podać def inicję normy • podać rodzaje norm gastronomicz-nych (ilościowe, jakościowe, receptu-rowe) • wymienić elementy receptury gastro-nomicznej • wyjaśnić, co to jest certyf ikat • wyjaśnić znaczenie normalizacji i certyf ikacji w produkcji gastrono-micznej • omówić budowę recepturyZ jaj oraz z mleka i jego przetworów sporządza się: zakąski, zupy, II dania, sosy, desery i napoje.. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia- z dnia 26 lipca 2016 roku1 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku., w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemuprzepisy dotyczące norm w produkcji żywności obowiązujące w innych krajach, .. przygotowana prezentacja dotycząca projektu.. Zasady kalkulacji usług gastronomicznych.. kwalifikacja HGT.12 - organizacja żywienia i usług gastronomicznych.. UWAGA!. Utrwalanie albo konserwowanie żywności jest to działanie zmierzające do przedłużenia trwałości żywności poprzez: Niedopuszczenie do rozwoju i działalności drobnoustrojów, przez ich zabicie lub3.. Zakład gastronomiczny 3.1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt