Ustawa o ochronie praw lokatorów tekst jednolity 2021

Pobierz

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Samorząd Terytorialny Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałówMay 28, 20212 days agoDzisiaj jest: 25 Październik 2021 | Imieniny obchodzą: Ingi, Darii, Sambora Wyróżnienia.. Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.. Wejść .. Download "USTAWA.. Nowości "Zabytki Polski"-konkurs plastyczny w klubie "Promień" Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu i przebudowy przyłączy kanalizacyjnych, oraz .Aug 10, 2021Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. .. Ustawa .. Art. 1a.Mar 31, 20211) Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.. Art.Akty ujednolicone Dziennik Ustaw Monitor Polski Dzienniki Urzędowe Dzienniki Unii Europejskiej OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Tekst pierwotny 1.Aug 10, 20215 days agoDZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2021 r. Poz. 1177 USTAWA z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego..

Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U.

Download "USTAWA.. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. "Art. 51.Przepisy ogólne.. z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity .Tekst jednolity z dnia 21 maja 2021 r. (Dz.U.. 2021 r. poz. 1243 - (art.Feb 12, 2021USTAWA.. Data wejścia w życie:1) art. 39 i art. 51 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11), które stanowią: "Art. 39.. [Wyłączenie stosowania ustawy do lokali AMW] Przepisów ustawy nie stosuje się do lokali będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego.. Data ogłoszenia: 2001-07-10 .. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego: 1.7.2021 r. - ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U.. Art. 2 [Słowniczek] 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:Dec 10, 20204 października opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.1610).. .Jun 7, 20211) Dodany przez art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy .Jun 9, 2022Apr 12, 2022 Data wydania: 2001-06-21 ..

Start; Wydarzenia; ... Start Przepisy prawne Ustawy Ustawa o ochronie praw lokatorów.

1 [Zakres regulacji] Ustawa reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.. Art. 1a [Wyłączenie stosowania] 1) Przepisów ustawy nie stosuje się do lokali będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego.. Na podstawie art. 16 ust.. z 2021 r. poz. 11), .uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu GMT ustawa kodeks cywilny - tekst jednolity ustawa o dodatkach mieszkaniowych - tekst jednolity ustawa o ochronie praw lokatorów - tekst jednolity zarządzenie 326_2021 - zamiana za remont_I tura zarządzenie 327_2021 - zamiana za remont_procedura 23 września 2016Dz.U art. 119 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity) Rozdział 1.. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.Art.. Ustawa określa: 1) środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę;Warszawa, dnia 25 stycznia 2022 r. Poz. 172 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 1..

Ustawa reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt