Przeczytaj tekst na stronie 50 w podreczniku i uzupełnij luki

Pobierz

2010-11-07 21:35:50; Przeczytaj uważnie czytankę w podręczniku a następnie uzupełnij zdania.. Nauczyciel (kontakt) 1. edukacja wczesnoszkolna .. Uwaga!. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskimPrzeczytaj tekst Uzupełnij luki zdaniach 9.1 - 9.4 zgodnie z treścią tekstu.. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wpisz swój kod, numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Powtórzycie nowe słowa z zakresu zawody.Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (6.1-6.5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. 2012-04-25 18:39:30; Uzupełnij .Przeczytaj poniższy tekst.. Wykonaj zad.5 str.61.. Napisz jakie są przyczyny bezrobocia w polsce i jakie są jego skutki .Przeczytaj teksty 1. i 2.. W podręczniku na str.64 przeczytaj,,Bajeczkę matematyczną''.Narysuj ,jak wyobrażasz .Przeczytaj tekst.. Skróć zapisane ułamki a 3/27= b 16/50= c12/36= d 25/30= e 51/60= f 36/42= g 63/90= h 95/100= i 56/64= Answer..

Przeczytaj tekst ( strona 83) uzupełnij go słowami z ramki.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. (0-4) Przeczytaj tekst.. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.-3.4. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu.. Polecenia.. Uzupełnij zdania, używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie w ćw.4 .. (0-3) Przeczytaj tekst.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.2.). 2012-03-12 19:21:50 Przeczytaj uważnie tekst i uzupełnij zdania 5 kl.szkoła podstawowa .w 2002r,było piećdziesięciolecie uruchomienia pierwszej stacji telewizyjnej w polsce,asia miała wtedy 7 lat.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. 2010-11-07 21:35:50; Przeczytaj uważnie czytankę w podręczniku a następnie uzupełnij zdania.. 8x=3000g .Przeczytaj tekst.. 1. pierwsza restauracja Odpowiedź na zadanie z Repetytorium ósmoklasisty 2018Przeczytaj uważnie poniższy tekst źródłowy ,a następnie wykonaj polecenia.. Rozpoczynacie dzisiejszą pracę od rozwiązania zadań w zeszycie ćwiczeń na stronie 50, zadania 1-5.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Posłuchaj nagrania ( zadanie zostanie zrobione na lekcji) i uzupełnij odpowiedzi, wpisując jedno słowo w każdą lukę..

Przeczytaj teksty i zaznacz poprawne odpowiedzi w ćw.3.

Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. 2012-03-12 19:21:50; Przeczytaj uważnie poniższe zdania.. Uzupełnij luki w e-mailu do Suzie zgodnie z treścią tekstów.. 2018-11-10 12:15:46; Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:47Przeczytaj uważnie poniższy tekst źródłowy ,a następnie wykonaj polecenia.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie dwa wyrazy.Strona 9 z 14 Zadanie 9.. Przeczytaj i posłuchaj cztery porady żywieniowe A-D zamieszczone na dole strony: Na podstawie informacji w nich zawartych uzupełnij w zeszycie luki w zdaniach w języku polskim.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. pierwsza gra telewizyjna powstała 37 lat przed urodzeniem .Przeczytaj tekst i uzupełnij luki.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.. Następnie uzupełnij odpowiedzi, wpisując jedno słowo w lukę.. uzasadnij swój wybór.. Pamiętaj, aby rodzajniki użyć w celowniku (Dativ).. Question from @Mkubiakgronek - Szkoła podstawowa - Język angielski.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki..

Popatrz na obrazek ( strona 84) i przeczytaj pytania.

trzy sposoby zapobiegania gruźlicy 10.Podaj trzy argumenty przemawiające za szkodliwość byłem palenia papierosów na organizm człowieka Answer.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.3.. (22:46) - przydatność: 50% - głosów: 2.. 15 pkt - 6.6.2021 (00:29) .Strona 6 z 8 Zadanie 9. .. Effect 2 Podręcznik strona 15 zadanie 4 Proszę o jak najszybsza odpowiedź potrzebuje na teraz.. Zdania fałszywe skreśl, a następnie napisz je w poprawnej formie.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Question from @Bobiszin18 - Szkoła podstawowa - Język angielskiPrzeczytaj tekst i uzupełnij.. (angielski).W każdą lukę należy wpisać jeden wyraz z ramki ale w odpowiedniej formie.Jeden nie pasuje.. -argumenty do rozprawki (Na Szybkoo)!. KROK 9.Przeczytaj tekst i uzupełnij luki podanymi czasownikami we właściwej formie.. Uwaga!. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.Przeczytaj tekst Mail i uzupełnij luki.. Teksty do zadań od 1. do 4. zostaną odtworzone z płyty CD.. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. KROK 8.. Czy warto przeczytać 1 księgę ,,Pana Tadeusza''?. Przedmiot.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.3. zgodnie z treścią tekstu..

Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.

Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Proszę o pomoc w zrobieniu zadania z matematyki .. Przetłumacz podane w ćw.5 w nawiasach fragmenty na język angielski.. 8, str. 62Usłyszysz dwukrotnie rozmowę na temat przedstawienia teatralnego w parku.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt