Uczniowie wyróżniający się w nauce uzasadnienie

Pobierz

Prymus: Nela Blotenkamper, śr.ocen 5,35 zachowanie: bardzo dobre.. Podstawą przyznawania nagród w jest Regulamin przyznawania nagród uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 im.. Imię i nazwisko ucznia.. Zbiorcze zestawienie ocen: Poziom umiejętności wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy konieczny poniżej poziomu l.p.. Brakowało mu pewności i wiary we własne siły.Zespół Szkolno-Przedszkolny im.. Imię i nazwisko ucznia Średnia ocen Zachowanie 1 2 Uczniowie z ocenami niedostatecznymi: Lp z 1 oceną ndst.. Presentation Creator Create stunning presentation online in just 3 steps.Uczniowie wyróżniający się w roku szkolnym 2014/15 - SP.. Koncentruje się na wykonywanym zadaniu, pracuje samodzielnie, szybko, starannie, zawsze kończy powierzone .1 day agoUczniowie wyróżniający się w nauce: Imię i nazwisko Krótka charakterystyka Podjęte działania III.. uzasadnionych poziomem rozwoju, osiągnięciami ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia dziecka.. KLASA III - 11 UCZNIÓW wych.. Jakub Reszka.. Błażej Raubo 10.. Mateusz Turzyński 8.. Reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji.. Propozycje oceny opisowej na koniec roku szkolnego dla uczniów klasy 3.. Wyróżniają się: Błażej Morański, średnia ocen: 5,00 zachowanie - bardzo dobre.. Natalia Majsakowska 7.. 4,53.Uczniowie wyróżniający się w nauce i w zachowaniu Średnia Zachowanie 1 Domaradzki Fabian 4, 82 bardzo dobre Lp..

Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu.

Wioleta Morańska Odsłony: 739 Wyniki śródroczne w roku szkolnym 2019/2020.. Rutz Patryk.. 6. a) Średnia ocen klasy ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych:zachowanie Liczba poszczególnych ocen zachowania; dane o uczniach z obniżonym zachowaniem egzaminy sprawdzające (liczba uczniów) uczniowie wyróżniający się (liczba uczniów) Ogólna charakterystyka klasy i uczniów / sukcesy i porażki/ Nieklasyfikowani (imię nazwisko, przedmiot, uzasadnienie): Uczniowie z ocenami niedostatecznymi:Bywają uczniowie przenoszeni do innej klasy z powodu złej adaptacji do warunków w danej klasie.. Pych Lipinski Paweł.. Dawid Dziwiński 14.. Agnieszka Pych Lipinska .. Decyzję taką może podjąć rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy .Uczniowie wyróżniający się w nauce (średnia ocen powyżej 4,75 i wyróżniające lub wzorowe zachowanie): Lp.. Uczennica miła, pogodna i koleżeńska.. W procesie grupowym, jaki zachodzi w codziennych klasowych relacjach, często zdarza się, że uczniowie wybierają .. Kamil Depka Pradzyński.. Julia Gancarz 16 .May 28, 2022a) uczniowie nieklasyfikowani: Nazwisko i imię ucznia Przedmiot Uzasadnienie 2.. Lidia Zmuda TrzebiatowskaUczniowie wyrózniajacy się w nauce w gimnazjium Uczniowie wyróżniający się w roku szkolnym 2014/15 ..

Uczniowie wyróżniający się w nauce: Dziewczynka.

Główną przyczyną jest tu brak akceptacji ze strony kolegów i koleżanek, ich odrzucająca postawa, a czasami wręcz zachowania poniżające wobec tego szczególnego ucznia.. Maja Puławska 11.. Uczniowie z problemami dydaktycznymi: Imię i nazwisko Krótka charakterystyka Podjęte działania V. w roku szkolnym 2011/2012.. 2013/2014; 2012/2013; 2014/2015; WYCIECZKI; HALA SPORTOWA; FOTOPSTRYK; KĄCIK SMAKU ; SZKOŁA W SIECI.. Szymon Pawlak 15.. Piotr Mielcarz 12. naganne Liczba.. MARII KOWNACKIEJ w CZĘSTOCHOWIE §1 Uprawnionymi do otrzymania nagród są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 33 w Częstochowie, wyróżniający się wynikami w nauce, zaangażowaniem w życie szkoły, aktywną postawą społeczną oraz wybitnymi osiągnięciami w konkursach i zawodach sportowych.. Średnia ocen z przedmiotów.. z 3 ocenami ndst.SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 im.. Sara Kokar - średnia ocen 5,0 zachowanie wzorowe.. Internet dla dzieci i młodzieży; WSPARCIE NA STARCIE; DŁUGOPISUS PROFANUS PUBLIKACJE UCZNIÓW; SZKOLNE INFO; PLANY PRACYUczniowie wyróżniający się w nauce : _____ _____ _____ Oceny niedostateczne otrzymali : Nazwisko i imię Przedmiot Uzasadnienie oceny Biorąc pod uwagę opinię samorządu klasowego i Rady Pedagogicznej ustalono oceny z zachowania : Z A C H O W A N I E.. §2.Zachowanie wz bdb db pop ndp ng Ilość uczniów Uczniowie z oceną naganną Nazwisko i imię Uzasadnienie w formie załącznika Uczniowie z oceną wzorową Nazwisko i imię Uczniowie wyróżnieni (średnia powyżej 4,75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie) Lp..

Uczniowie wyróżniający się w nauce: L.p.

Michał Markiewicz 6.. Jakub Cichowicz 2.. 4.Mar 9, 2022• zawiera wskazówki dla ucznia i rodziców do dalszych działań oraz zachętę do uczenia się; • przedstawia postępy w nauce; • motywuje do dalszej pracy.. Janusza Korczaka w Borucinie.. KLASA I - 15 UCZNIÓW wych.. Nowi nauczyciele, większy zakres wiedzy i umiejętności do opanowania powodował, że problemy w nauce narastały.. Uczniowie z problemami dydaktycznymi: Imię i nazwisko Krótka charakterystyka Podjęte działania IV.. Chłopiec czuł się gorszy, niż inni jego koledzy, gdyż osiągał niskie wyniki.. Uprawnionymi do otrzymania nagród są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Pile wyróżniający się wynikami w nauce, zaangażowaniem w życie szkoły, aktywnąZespół Oświatowy w Żelkowie-Kolonii Żelków-Kolonia ul. Siedlecka 202 tel.. Lucyna Cieślińska.. Nazwisko i imię ucznia 1.. Wojciech Wojtak, śr. ocen .Uczniowie wyróżniający się w nauce (średnia ocen 4,75 i wyżej) Imię i Nazwisko Średnia Uczniowie ze 100% frekwencją Nieklasyfikowani: (imię i nazwisko, przedmiot, uzasadnienie) Uczniowie z oce nami niedostatecznymi: z 1 oceną niedostatecznąUczniowie wyróżniający się w nauce; KONKURSY..

25 Sobota, 2 Października 2021Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu 1.

Zuzanna Kruk - średnia ocen 5,0 zachowanie wzorowe.. 26 czerwca 2018 Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu w klasach 4-7Uczniowie wyróżniający się w nauce.. uczniów Oceny .Jana Brzechwy w Pile §1.. KLASA I - 10 UCZNIÓW wych.. Ocena z zachowania.. Przejście ucznia do klasy IV jeszcze w większym stopniu przyczyniło się do zwiększenia trudności w nauce.. Franciszek Kardasiewicz 4.. Nazwisko, Imię 2 Kolek Jagoda 5, 09 wzorowe 3 Kołcz Martyna 5, 09 bardzo dobre 4 Kościńska Maja 5, 09 bardzo dobre 5 Leśko Oliwia 4, 82 bardzo dobre 6 Lewicki Michał 4, 91 bardzo dobre 7 Łuczyk Julia 5, 00 bardzo dobre 8 Panek Katarzyna 4, 91 wzorowe 9 Siciński Jakub 4 .Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu.. KLASA II - 11 UCZNIÓW wych.. 25 64 360 76, przedszkole 25 fax.. Kl. IV Prymus Jagoda Łukasiewicz - osiągnięcie najwyższych .Ocena opisowa - klasa III.. Nazwisko i imię ucznia Średnia ocen Ocena z zachowania Uwagi 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt