Karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej

Pobierz

Dokumentacja pielęgniarki rodzinnej w opiece nad dzieckiem:- pierwsza strona dokumentacji indywidualnej pacjenta (w tym m.in. historia zdrowia i choroby, czy karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej) musi zawierać oznaczenie pacjenta, tzn.: a. nazwisko i imię (imiona), b. datę urodzenia, c. oznaczenie płci, d. adres miejsca zamieszkania, e. PESEL;Nr karty/ rok 4.. Korzystanie z toalety /WC/ 0 - zależny 5 - potrzebuje trochę pomocy, ale może coś zrobić sam 10 - niezależny, zdejmowanie, zakładanie, ubieranie się, podcieranie się 5.. Aby przeczytać ten i wiele innych artykułów, potrzebujesz pełnego dostępu.. Koperta zbiorcza rodziny.. Jeżeli pacjent nie jest objęty opieką przez hospicjum domowe czy inny zakład opiekuńczy , lekarz może mu zlecić długoterminową opiekę domową pielęgniarki.. Wpisy w karcie indywidualnej opieki pielęgniarskiej lub karcie indywidualnej opieki prowadzonej przez położną są dokonywane przez pielęgniarkę lub położną sprawującą opiekę nad pacjentem.. realizacja świadczeń z Katalogu Pielęgniarki Środowiskowej; szablony zabiegów karta wywiadu środowiskowo - rodzinnego; kwalifikacja do objęcia pacjenta opieką pielęgniarki; karta wizyty patronażowej pielęgniarki środowiskowej; szablony kart opieki karta indywidualnej opieki pielęgniarskiejFeb 21, 2022- opieka umiarkowana - pacjent wymaga opieki pielęgniarskiej przy niektórych czynnościach, większą część czasu spędza w łóżku, czynności higieniczne wykonuje samodzielnie, ale wymaga niewielkiej pomocy, wymaga specjalnej diety, sam spożywa posiłki, wymaga pomocy w zaprowadzaniu do WC, parametry życiowe (HR, RR, temp .Wyszukiwanie: wzór indywidualnej karty opieki pielęgniarskiej; wzór indywidualnej karty opieki pielęgniarskiej - znaleziono 0 notatek, strona 1/0..

Propozycje indywidualnej dokumentacji pielęgniarskiej pacjenta ...

Wpisy o wykonaniu zlecenia, czynności pielęgniarskiej lub położniczej są dokonywane przez osobę realizującą plan opieki.Karta czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej jest załącznikiem do zarządzenia nr 25/2010/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.Dec 30, 2020Title: Karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej ginekologia A4 1+1.cdr Author: Użytkownik Created Date: 2/13/2021 7:52:00 PMNov 23, 2020Jak właściwie wypełnić kartę oceny pacjenta, któremu zlecasz długoterminową domową opiekę pielęgniarki.. Rejestrowane są dane dotyczące m.in.: wywiadu badań przedmiotowych krwi stosowanych leków i alergiikarta indywidualnej opieki pielęgniarskiej; karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną; karta wizyty patronażowej; karta wywiadu środowiskowo?rodzinnego.. Dokumentację indywidualną zewnętrzną stanowią w szczególności: skierowanie do szpitala lub innego podmiotu;rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819).. Udzielenie odpowiedzi na pytania, wyja nienie w tpliwo ci 4..

Wpisy o wykonaniu zlecenia, czynnościWywiad pielęgniarski ,założenie dokumentacji - karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej.

Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców.. Niestety nie posiadamy notatek spełniających podane wymagania.. Zarejestruj sięKarta indywidualnej pielęgnacji pacjenta dotyczy tych czynności, które wykonaliśmy przy pacjencie w danym dniu o danej godzinie i potwierdzamy to własnym podpisem.. 16) Ze względu na wiek i potrzeby przekazanie środowiska pracownikowi socjalnemu tak / nie*.. Dokumentacja pielęgniarki rodzinnej.. Przedstawienie regulaminu i karty praw pacjenta 3.. Czesaniu się, myciu zębów/z zapewnionymi pomocami/ 4.. Spróbuj inaczej sformułować pytanie.. 3.Obserwacja pielęgniarska i ocena stanu pacjenta.. Ostatnie wyszukiwania.. Podanie informacji o mo3 days agoPOZ indywidualna karta opieki pielegniarskiej Zał ącznik Nr 8 do zarz ądzenia Nr 69/2007/DSOZ z dnia 25 wrze śnia 2007 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 1 piecz ątka świadczeniodawcy data złożenia deklaracji wyboru piel ęgniarki poz Nr umowy z NFZ INDYWIDUALNA KARTA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W POZJun 3, 2020Wpisy w karcie indywidualnej opieki pielęgniarskiej lub karcie indywidualnej opieki prowadzonej przez położną są dokonywane przez pielęgniarkę lub położną sprawującą opiekę nad pacjentem.. 17) Udział w pielęgnacji: rodzina: tak / nie; środowisko: tak .Title: Karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej A3 1+1.cdr Author: Użytkownik Created Date: 2/13/2021 7:51:52 PM0 - potrzebuje pomocy przy czynnościach osobistych 5 - niezależny przy myciu twarzy..

Świadczenia higieniczno-pielęgnacyjne w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej Nazwisko pacjenta NAZWA I ADRES ŚWIADCZENIODAWCY 2.

Skale pomiarowe: - skala Norton - ocena ryzyka zagrożenia odleżyną -skala Torrance'a - ocena stopnia odleżyn -skala Barthel, -ocena stopnia samodzielności .4 days ago1) kartę indywidualnej opieki pielęgniarskiej; 2) kartę indywidualnej opieki prowadzonej przez położną; 3) kartę obserwacji lub kartę obserwacji porodu; 4) kartę gorączkową; 5) kartę zleceń lekarskich; 6) kartę przebiegu znieczulenia; 7) kartę zabiegów fizjoterapeutycznych; 8) kartę medycznych czynności ratunkowych, w .Moduł Pielęgniarki Środowiskowej.. Dowiedz się, jak wypełnić K artę oceny pacjenta do objęcia .Należy pamiętać, iż kartę indywidualnej opieki pielęgniarskiej, kartę indywidualnej opieki prowadzonej przez położną, kartę wizyty patronażowej i kartę wywiadu środowiskowo-rodzinnego zakłada się przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego po raz pierwszy.. W zadaniu mamy wykonać: - toaletę intymną, czyli podmycie - zmianę pieluchomajtek - wymianę podkładu płóciennego - wymianę podkładu gumowego - zmianę koszuliZałącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ z dnia 25 września 2007 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 3 Wydalanie moczu - ilość: norma I_I wielomocz I_I skąpomocz I_I bezmocz I_I Trudności w oddawaniu moczu: utrudniony odpływ I_I pieczenie cewki moczowej I_I nieotrzymanie moczu I_I Cykl miesiączkowy u kobiet: regularny I_I nieregularny I_IZPO/11 Karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej 2xA4c/100szt, Opieka zdrowotna zamknięta - Szpital / Hospicjum / Zakłady Opiekuńcze i Opiekuńczo - Lecznicze, , brak..

Dokumentacja pielegniarki rodzinnej w opiece nad osoba dorosłą: - karta indywidualnej pielęgnacji w środowisku rodzinnym, - karta indywidualnej pielęgnacji c.d.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt