Państwowa inspekcja handlowa katowice

Pobierz

Związkowcy twierdzą, że tak.. Zacznij nową karierę już teraz!WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W WARSZAWIE.. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.. Kontakt: Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska WSSE w Katowicach2) telefonicznie pod numerami: (22) 826-18-30 oraz (22) 826-42-09; 3) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: w zakładce: Inspektorat, w pkt: skrzynka podawcza; 4) pod adresem poczty elektronicznej: .. Paragon powinien być wydany jeszcze przed zapłatą.. godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 7:30-15:30.. Stały Sąd PolubownyDokumentację projektową należy uzgodnić w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, w trybie art. 3 pkt 2a lub 34 ust.. Zaktualizowany 01.04.2022 .May 18, 2022Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach rozpatruje skargi na niewłaściwą jakość produktów lub usług.. Wydawanie biletów w systemie kolejkowym odbywa się do godziny 15:00 (we wtorki do 17:30), lecz ze względu na dużą liczbę klientów, system może nie wydawać biletów już przed godziną 15 .Użyj wyszukiwarki BiznesFinder.pl, jeśli szukasz informacji na zapytanie: Państwowa Inspekcja Pracy.. Delegatura w Bielsku - Białej ul. Piastowska 40 ( II piętro ) 43-300 Bielsko-Biała numer telefonu sekretariat: 33 812 30 94 fax: 33 818 24 41 adres poczty elektronicznej: ..

Jeśli masz pytania, szybką odpowiedź uzyskasz, dzwoniąc pod numer 32 670 83 94.państwowa inspekcja handlowa.

(12) 424 04 50.. Siedziba Katowice.. Dziś, Inspekcja Handlowa działa na podstawie ustawy z 15 grudnia 2000 r.Państwowa Inspekcja Handlowa Inspektorat Wojewódzki ul. Ofiar Oświęcimskich 15 50-059 Wrocław tel.. Szybko & bezpłatnie.. 31-011 Kraków.. Według nowych przepisów, klient powinien najpierw otrzymać paragon, a potem płacić Paragon na wagę 500 zł?Wita Stwosza 11 Katowice, 40-042. tel.. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach (woj. śląskie) ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice.. (32) 356 81 00.Apr 27, 2022Państwowa Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa, którego działanie reguluje USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.. Zadania Inspekcji handlowej: kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,w poniedziałek, środę, czwartek i piątek od 7:45 do 15:15 (przerwa od 12:00 do 12:15) we wtorek 7:45 do 17:45 (przerwa od 12:00 do 12:15) Uwaga!. Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 miesięcy od dnia jego wydania, a w przypadku małoletniego cudzoziemca - przez okres 4 miesięcy od dnia jego wydania.. 32/ 608-80-40 tel.. Pełny etat, praca tymczasowa, niepełny etat.. Konkurencyjne wynagrodzenie.. Konkurencyjne wynagrodzenie..

Zakres kompetencji: skargi w zakresie nieprawidłowości funkcjonowania handlu, gastronomii i usług mediacje z nieuczciwymi przedsiębiorcamiPraca: Państwowa inspekcja w Katowicach.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach ul. Brata Alberta 4 40-951 Katowice.. 09.07.2013 Kontrole u przedsiębiorcy .. KRS: , Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł W sprawach kampanii reklamowych w ramach serwisu podatki.biz prosimy o kontakt pod adresem e-mail: .Praca: Wojewódzki inspektorat inspekcji w Katowicach.. Od początku istnienia, do jej głównych zadań należały zabezpieczenie praw konsumentów i ochrona obrotu gospodarczego.. Oddział, Urzędy terenowe, dzięki czemu dowiesz się więcej o firmie z poszukiwanej branżyPaństwowa Inspekcja Handlowa w Katowicach przypomina o zmianie przepisów Uwaga klienci i sprzedawcy!. ul. SIENKIEWICZA 3, 00-015 WARSZAWA .. 176.000+ aktualnych ofert pracy.. : 22-826-42-09 faks: 22-826-21-95. mail: łównym tematem narady jest niedawno przyjęta "Strategia rozwoju PIORiN na lata 2022 - 2027".. Dlatego powiadomili wojewodę i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o szykanowaniu pracowników.Urzędy terenowe Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział Lubliniec, ul. Oleska, (woj. śląskie) - 34 356 55 60 o-lubliniec@.. Panorama Firm70 lat temu, dekretem z 21 września 1950 r. powołana została (wtedy jeszcze) Państwowa Inspekcja Handlowa.. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.. 32/ 251 18 07Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny przez okres ważności wydanego mu zaświadczenia.. Siedziba Katowice.. Delegatura Godziny otwarcia.. Handlowa 2, 41-807 ZabrzeMay 5, 2022Znajdź godziny otwarcia Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej.. (33) 812 30 94 fax (33) 818 24 41 e-mail: .. DYŻUR: ŚRODA od 16:15 do 18:00 .. Przepisy zmieniły się już dwa miesiące temu, ale mało kto o tym wie lub nie pamięta.. II.Firma Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Oddział zlokalizowana jest pod adresem: 11 Listopada 2, Zawiercie, śląskie.. Pełny etat, praca tymczasowa, niepełny etat.. Zacznij nową karierę już teraz!. Kontakt z delegaturami: DELEGATURA W BIELSKU - BIAŁEJ ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała tel.. DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Jana III Sobieskiego 7 42-200 Częstochowa,Inspekcji Handlowej w Katowicach ul. Brata Alberta 4 40-951 Katowice numer telefonu: 32 35 68 100 wewnętrzny 125.. Informacja o pracodawcach.. Szybko & bezpłatnie.. Informacja o pracodawcach.. Skarga powinna zawierać nazwę oraz dokładny adres placówki handlowej przedsiębiorcy, u którego dokonano zakupu lub który wykonał usługę, kserokopie dokumentów potwierdzających zasadność skargi, np. paragonu, faktury, umowy, rachunku itp.Jan 18, 2022Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie .. GODZINY PRACY: PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK od 8:15 do 16:15 .. Delegatura w Jana Iii Sobieskiego 7, 42-200, Częstochowa sprawdź także inne dane kontaktowe: mapkę, numer telefonu, stronę www.. 172.000+ aktualnych ofert pracy.. Dokument ten powstał jako podsumowanie Projektu FITOEXPORT i obejmuje rozwój i unowocześnianie Inspekcji w kluczowych dziedzinach jej działalności.. II.Czy w Państwowej Inspekcji Handlowej w Katowicach doszło do mobbingu?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt