Rozszerz ułamki i zapisz przez jaką liczbę

Pobierz

2014-11-03 19:32:15; Rozszerz ułamki przez 2 2011-11-03 18:36:46; Następujące ułamki rozszerz do podanego licznika: 2014-11-03 .Określ przez ile musisz pomnożyć dany ułamek aby otrzymać wyrażenie o podanym liczniku.. Rozszerz ułamki i zapisz przez jaką liczbę rozszerzasz.Co to znaczy rozszerzyć ułamek?. Zarejestruj.. 3 4 = · 3 · 3 = .. Obok zapisz, przez jaką liczbę skracasz ułamek.. Kreska ułamkowa zastępuje nam znak dzielenia.. W związku z tym rozszerzamy ułamek przez 3 czyli mnożymy licznik tego ułamka (2) przez liczbę 3 jak i mianownik (9), który po pomnożeniu przez 3 da nam liczbę 27.. 21.Ułamki rozszerz lub skróć do mianownika 100 i przedstaw w postaci procenta: 1\ 2; 24 \ 200; 4 \ 400; 7 \ 25; 19 \ 50; 3; 350; 9; 3 2.Oblicz w pamięci podany procent każdej liczby: a) .. Przydatność 50% Przedstaw biografię wybranego przez siebie pisarza i zastanów się jaką rolę pełnią w kulturze biografie wybitnych postaci.b) Na tabliczce ułamków zamaluj i zapisz ułamki równe 1 3.. 1 3 = 2 1 3 = · 2 · 3 · · Rozszerz ułamki i uzupełnij wyjaśnienia.. Sklep.. ĆWICZENIA.. c) 35 = 12 Rozszerzam przez .pociągnąć licznik i mianownik tak, żeby je rozciągnąć pomnożyć licznik przez jakąś liczbę podzielić licznik i mianownik przez tą samą liczbę pomnożyć licznik i mianownik przez tą samą liczbę Question 7 120 seconds Q. Rozszerz ułamek rac {1} {3} 31 tak, aby licznik był równy 10: answer choices rac {10} {3} 310 rac {10} {30} 3010Wstaw w kwadraty odpowiednie liczby 16=.•.•.•..

... Rozszerz ułamki przez 3 i 4.

•5 do potęgi.. =10 do potęgi.. KARTA PRACY UCZNIA Zad.. Udało mi się zdobyć 10 ananasów; MACIEK K. 2020-05-06.. Zeszyt ćwiczeń cz. 1, Zeszyt ćwiczeń.. answer choices pociągnąć licznik i mianownik tak, żeby je rozciągnąć pomnożyć licznik przez jakąś liczbę podzielić licznik i mianownik przez tą samą liczbę pomnożyć licznik i mianownik przez tą samą liczbę Question 7 300 seconds Q. Rozszerz ułamek rac {1} {3} 31 tak aby licznik był równy 10 answer choicesSkróć ułamek przez największą możliwą liczbę.. Rozszerzanie i skracanie ułamków.. Np. jeżeli mamy tylko połowę gruszki .. Zadanie.. Oznacza to, że: Mianownik musi być różny od zera, bo dzielenie przez zero jest niewykonalne.. Rozszerz ułamek do części setnych: 0,7 = 2, 4 = 85,9 = 2. załącznik 2.. ZadanieZasady zaokrąglania liczb: Zaokrąglając liczbę patrzymy na cyfrę, która stoi po jej prawej stronie.. Z racji tego, że możemy wymnożyć licznik i mianownik przez dowolną liczbę, to tak naprawdę każdy ułamek zwykły da się rozszerzyć nieskończoną liczbę razy.. a) 6 8 = 3 Skracam przez .. 3 b) Ułamek 3 9 skróć przez 3. c) Ułamek 10 15 skróć przez 5.. Ci b a a .W ułamku zwykłym możemy wyróżnić trzy elementy: licznik, mianownik i kreskę ułamkową.. 75 Odpowiedź na zadanie z Matematyka z kluczem 5..

Zadanie 5 Rozszerz ułamki przez dowolną liczbę.

9.Skróć lub rozszerz jeden z ułamków , tak by oba miały ten sam mianownik.Następnie wstaw w okienko znak >,< lub=.Zapisz wyjaśnij.Proszę na jutro.Zdięcie w linku .Daje naj naj More Questions From This User See All Martinastoessel67 September 2019 | 0 RepliesMatematyka z kluczem 5.. Dzięki temu otrzymasz liczbę przez którą należy rozszerzyć ułamek.. a) 4 7 = 14 Rozszerzam przez .. Zadanie 7 Zamień na ułamki niewłaściwe: Przykład Zadanie 8 Zaznacz na osi liczbowej liczby: , Zadanie 9 .MATZOO to fajna strona dla klas I-VIII A także dla zerówkowiczów.. Przedstaw Przedmiot: Matematyka / Szkoła podstawowa: 3 rozwiązania: autor: wiki7106 21.9.2010 (17:00) Ułamki rozszerz lub skróć do mianownika 100 i przedstaw w postaci procentów Przedmiot: Matematyka / Szkoła podstawowa: 9 rozwiązań: autor: pink25388 24.1.2011 (16:38)8.Skuróć ułamki i zapisz,przez jaką liczbę skracasz.. Kacper K. 2020-05-06.. Jeśli chcesz ułatwić sobie zadanie podziel licznik ułamka rozszerzonego przez licznik ułamka, który masz rozszerzyć.. Podziękuj Napisz do mnie!1,Ułamki 2/3 1/4 5/8 1/6 3/5 rozszerz do ułamka o mianowniku 20 2. c) 4 5 = 20 Ułamek rozszerzamy przez .. został skrócony przez 3. c) 6 9 = 2 Skracam przez .. Przykład 1.. Na przykład, aby skrócić ułamek 36 48 możemy postąpić tak:Rozszerz ułamki do mianownika 20..

a) Ułamek 1 5 rozszerz przez 2.

d) 36 8 =Zapisz, jaką część figury zamalowano szarym kolorem.. Rozszerz ułamek przez 2. a) 1 3 = 1 $ 2 3 $ 2 = 2 6 c) 47 = · · = b) 3 5 = · · = d) 5 8 = · · = Wpisz brakującą liczbę.. Ułamki służą do zapisywania liczb, które nie są całkowite.. Każdy .Rozszerzanie ułamków.. Skróć ułamki do postaci nieskracalnej, zapisz je i skróć bez użycia kreski .Pokoloruj odpowiednio rysunki i rozszerz ułamek.. Każdy ułamek możemy rozszerzać na dowolnie wiele sposobów.. Uzupełnij równości.. Jesli np masz 1/2 to mnozysz np razy 2 to masz 2/4 razy 3 to masz 3/6 itd.po prostu musisz przez ta sama liczbe pomnozyc mianownik i licznik ;)Zapisz ułamkiem, jaką część powierzchni każdego prostokąta zamalowano.. Obok zapisz, przez jaką liczbę rozszerzasz ułamek.. Oto kolejne przykłady rozszerzeń ułamka : Rozszerzanie nie zmienia wartości ułamka, tylko pozwala zapisać go w inny sposób.. Rozszerz ułamek do części tysiącznych: 0, 5 = 0,32 = 0,08 = 3, 1 = 46,24 = 57,03 = załącznik 3.. Jeśli po prawej stronie mamy cyfrę od 0 do 4 wtedy zaokrąglamy do dołu, jeśli od 5 do 9 wtedy zaokrąglamy do góry.. Pamiętaj, że zaokrąglenie jednej liczby może odbyć się na kilka sposobów.Question from @Erodo8.. 5 szkoły podstawowej..

83 =166 Rozszerzam przez 2 .

6 12 = … … 8 24 = … … 9 18 = … … 27 36 = … … 8 12 = … … 20 25 = … … 18 24 = … … 18 36 = … … Pokaż rozwiązanie Przykład 2 Nieraz trudno jest znaleźć największą liczbę, przez którą można skrócić dany ułamek.. 1 Pamiętając, że 2•5=10 4•25=100 8•125=1000 Rozszerz podane ułamki i zapisz w postaci dziesiętnej a) 1/2 b) 2/5 c) 1/4 Zad.. Porównaj ułamki.Dane do obliczeń - ułamek, który chcesz zbadać - tutaj znajduje się po prostu ułamek, którym chcesz się zajmować, w takiej postaci jaką znasz.. Po co .Rozszerzanie ułamków polega na mnożeniu licznika i mianownika przez tą samą liczbę (inną od zera).. Udało mi się zdobyć 4 ananasy; Adam 2020-04-14 .Zapisz ułamki, w których: .. Rozszerzaniem ułamka nazywamy mnożenie licznika i mianownika ułamka przez tę samą liczbę.. Książki.. Ułamki mega polecam.. Zadanie.. 2 1 5 = 1 5 · 2 · 2 = 2 10 b) Ułamek 3 4 rozszerz przez 3.. Zaloguj.. Mnożąc licznik i mianownik ułamka przez otrzymamy następujące rozszerzenie: Zatem ułamek to inny sposób zapisania ułamka .. Zdobyłem 10 ananasów i 97 dobrych odpowiedzi oraz 3 błędy przypadkowe.. b) 5 9 = 27 Ułamek rozszerzamy przez .. a) 2 7 = 14 Ułamek rozszerzamy przez .. d) 3 8 = 12 Ułamek rozszerzamy przez .. Przykład , ułamek został rozszerzony przez 3.. Rozszerzanie ułamka nie zmienia jego faktycznej wartości.. 2013-11-27 16:40:14; Podane Ułamki rozszerz do mianownika 20 2011-12-08 17:44:15; podane ułamki rozszerz tak aby.. 2010-03-01 20:09:40; Podane ułamki rozszerz do mianownika 48.. Zadanie 6 Wyłącz całości: Przykład.. b) 15 50 = 10 Skracam przez .. a) b) c)a) Ułamek 5 20 skróć przez 5.. Strona 81.. Jeden ułamek można rozszerzyć do wielu innych postaci ułamków, np.: 1) \ (\dfrac {2} {3}=\dfrac {2\cdot 4} {3\cdot 4}=\dfrac {8} {12}\) 2) \ (\dfrac {2} {3}=\dfrac {2\cdot 10} {3\cdot 10}=\dfrac {20} {30}\)Jeśli chcemy rozszerzyć jeden z ułamków tak aby otrzymać w mianownikach te same liczby musimy 9 pomnożyć przez 3.. Dla przypomnienia: ułamek zwykły składa się z licznika (część "nad kreską"), mianownika (część "pod kreską") oraz - opcjonalnie, w przypadku ułamków mieszanych - części całkowitej (liczba "przed ułamkiem")..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt