Przeczytaj opis sytuacji i wybierz właściwe wypowiedzi

Pobierz

Usprawnianie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych uczniów.. B. nadmiar obowiązków.. Zakreśl literę A, B lub C.- 6.1.. Z wypowiedzi Dziewczyny wynika, że po śmierci dręczy ją A. samotność.. 1 Zobacz odpowiedź PiotrENG PiotrENG 2. b. 3. a. Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.. Zdający mieli 120 minut na napisanie egzaminu maturalnego.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Wysiłek fizyczny, gdy temperatura otoczenia przekracza 30°C naraża organizm na znaczny ubytek wody na skutek pocenia.. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przeczytaj opisy sytuacji i wybierz właściwe wypowiedzi.. emilka050808 emilka050808 07.12.2015Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Przeczytaj opisy sytuacji i wybierz właściwe wypowiedzi.. Wpisz w każdą lukę (1-3)litere, która oznaczono brakujące zdanie (a-d), tak .Przeczytaj opis sytuacji i wybierz właściwe wypowiedzi.. Jeśli nie, wybierz najbardziej do niej zbliżoną.ZADANIE 2: Przeczytaj poniższe opisy sytuacji w języku polskim.Z podanych odpowiedzi A, B i C wybierz właściwą reakcję.. 1 Kolega prosi cię, abyś odrobił/odrobiła za niego pracę domową.. W zarozumiałości swej (.). sądził, że wojska [tureckie] on jedenZobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj poniższe zdania złożone, anastępnie dopisz właściwe odpowiedziPrzeczytaj wypowiedzi trzech młodych sportowców (A-C) oraz pytania 9.1.-9.4..

Przeczytaj opisy sytuacji i wybierz właściwe wypowiedzi.

Zadanie 3.. Do każdego pytania dopasuj właściwą wypowiedź.. C. wskazał pożar Troi jako niewłaściwą inspirację do stworzenia arcydzieła.Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie dokończ zdania.. 2 Uzupełnij opis ilustracji wyrazami podanymi w ramce.. 10.1.Przeczytaj teksty.. Tekst źródłowy W sercu przeklętego króla [Władysława] zwyciężyła pokusa szatana, czyniąc go zbyt ufnym [w swe siły].. Opowiadanie przedstawia szereg zdarzeń powiązanych ze sobą czasowo i przyczynowo.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Do każdego zdania dopasuj właściwy opis.. Jedną z odmian opisu jest opis sytuacji.3 czytasz opisy sytuacji w języku polskim i spośród trzech opcji wybierasz poprawną reakcję.. 2 Twoja koleżanka zapomniała odrobić pracę domową.4 Wybierz lub napisz właściwe wyrazy, tak aby powstały .. 2 Przeczytaj opis zdjęcia i wybierz właściwe wyrazy.. Uwaga!. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Jedna z wypowiedzi pasuje do dwóch pytań.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. C. lęk przed zemstą młodzieńców.. 2011-04-14 19:28:15; Przeczytaj opisy sytuacji i dopasuj do nich właściwe wypowiedzi.Zaznacz odpowiednią literę:A,B lub C?. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ust-nych i .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wybierz właściwe wyrazy i uzupełnij nimi dialogPrzeczytaj opisy trzech psów (A-C) oraz zdania ich dotyczące (9.1.-9.4.)..

... Dla każdej z opisanych sytuacji 6.1.6.4. wybierz właściwą reakcję.

cough broken leg .. (1- 5) z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z .Matura 2019 z języka angielskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się o godzinie 9.. Przeczytaj opis sytuacji i nie patrząc na odpowiedzi, zastanów się, jak ty byś zareagował/ zareagowała.. Do każdej z nich dobierz zdanie, które .Szczegółowy opis danej formy wypowiedzi oraz sposoby i techniki pracy zostały przedstawione poniżej.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Właściwy opis sytuacji - przedstawienie w czasie teraźniejszym wydarzenia głównego i okoliczności, które mu towarzyszą.. Nie możesz otworzyć okna w pociągu.. Z historii Zosi wynika, żePrzeczytaj poniższe napisy informacyjne, a następnie wybierz właściwe zakończenia zdań.. na podstawie książki mit links 2 zadanie 6 strona 57 6.1 Kolega prosi cię o pomoc.Jak wyrazisz zgodę?. Zakreśl literę A, B lub C.. I started sailing 3 years ago because my twin brother Tom took it up.Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Ma charakter statyczny.. Mówimy, że ma charakter fabularny.. Z podanych odpowiedzi (a, b i c) wybierz właściwą reakcję.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Uwaga!. The cyclist says .Przeczytaj opisy sytuacji i dopasuj do nich właściwe wypowiedzi.Zaznacz odpowiednią literę:A,B lub C?.

... 1 Przeczytaj wypowiedzi.

Przeczytaj tekst.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać .6.. Oceń prawdziwość zdań kończących poniższą wypowiedź i zaznacz odpowiedź Prawda lub Fałsz.. Typy zadań - opis form wypowiedzi ustnej OPIS ILUSTRACJI Opis formy wypowiedzi Pierwsze zadanie polega na opisie ilustracji/zdjęcia, a w szczególności sytuacji jaką ona przedstawia.Przeczytaj teksty.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Opis przedstawia tylko okoliczności: tło wydarzeń lub wygląd i cechy przedmiotów lub osób.. 6.2 Zapytana/y o drogę nie potrafisz odpowiedzieć.Przeczytaj opis sytuacji.. Przeczytaj opis ilustracji.Przeczytaj wypowiedzi trzech młodych sportowców (A-C) oraz pytania 9.1.-9.4.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Jeden opis pasuje do dwóch zdań.. Jak odmówisz?. Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Zakończenie, które nie należy już do właściwego opisu sytuacji, ponieważ mówi o tym, co dzieje się tuż po wydarzeniu.OPOWIADANIE, OPIS Dwie podstawowe formy narracyjne wypowiedzi.. B. pozostali uczestnicy rozmowy nie zrozumieli sensu jego wypowiedzi.. Poproś współpasażera o pomoc.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

Tworzenie wypowiedzi.

Uwaga!. D. brak jakichkolwiek przyjemności.. Aby utrzymać w równowadze ilość wody i soli mineralnych w organizmie.Z podanych równań wybierz te,które opisują reakcje redoks.Dla każdej z podanych reakcji redoks napisz równania połówkowe,wskaż utleniacz i reduktor.. Do każdego pytania dopasuj właściwą wypowiedź.. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. 2016-03-01 18:21:12Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Przeczytaj poniższe opisy sytuacji w języku polskim.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.Usłyszysz dwukrotnie trzy wypowiedzi na temat piłki nożnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt