Wyjaśnij zależność między dużą liczbą mitochondriów

Pobierz

Zawierają one również duże jądra, o niewielkim na ogół stopniu wakuolizacji.steroidowych i rolę mitochondriów w dostarczaniu energii do syntezy lub wydzielania hormonów.. c) Wyjaśnij w jaki sposób plemnik pokonuje osłony komórki jajowej, oraz podaj nazwę struktury wewnątrzkomórkowej, która mu to ułatwia.W preparatach mikroskopowych wykonanych z omawianych włókien zaobserwowano dużą liczbę mitochondriów.. Są one miejscem, w którym w wyniku procesu oddychania komórkowego powstaje większość adenozynotrifosforanu komórki, będącego jej źródłem energii.. Podziały mitochondriów mogą odbywać się wyłącznie w czasie podziału .b) Opisz, w jaki sposób rozmieszczone są mitochondria we włóknie mięśniowym oraz wykaż zależność pomiędzy sposobem ich rozmieszczenia a funkcjonowaniem włókna.Kortyzol to hormon należący do glikokortykoidów, wydzielany przez korę nadnerczy.. c) Wyjaśnij w jaki sposób plemnik pokonuje osłony komórki jajowej, oraz podaj nazwę struktury wewnątrzkomórkowej, która mu to ułatwia.Zależność między WIELKOŚCIĄ zwierząt,a LICZBĄ skurczów serc?. b) Wyjaśnij jakim przemianom podlega oocyt II rzędu po połączeniu z jądrem plemnika.. PRAWDA 3.. Mitochondrium jest otoczone dwiema błonami biologicznymi.Prawidłowo działające mitochondria, to wydajnie zasilane komórki.. Ich genomy nie ulegają rekombinacji i u większości gatunków dziedziczą się tylko po matce..

Komórki mięśniowe posiadają dużą ilość mitochondriów, ponieważ.

Upośledzenie mechanizmu produkcji ATP w mitochondriach, szczególnie łańcuchu transportu elektronów, powodują zwiększenie produkcji ROS (reaktywnych form tlenu).Aug 28, 2021Mitochondria są organellami występującymi licz- nie w komórce, ze względu na swoją istotną rolę w energetyce komórki.. Przeważnie są strukturami elip- soidalnymi, okrągłymi lub niekiedy rozgałęziony- mi, o średnicy 0,5-1 µm i 1-7 µm długości, a nawet 10 µm w przypadku włókna mięśni szkieletowych.Rybosomy występują również w matriks mitochondriów.. Badania wykazały wysoką zawartość białka mioglobiny i znaczną aktywność utleniającą (oksydacyjną).. Organella te mają różną wielkość, przeważnie od 2 do 8 μm, mogą też szybko zmieniać swój kształt i rozmiary.. Duża liczba naczyń krwionośnych umożliwia szybkie rozprowadzanie ciepła po organizmie Zadanie 6: Wakuola komórek roślinnych to struktura otoczona błoną cytoplazmatyczną - tonoplastem, wypełniona sokiem komórkowym.Ze względu na ich zależność od metabolizmu beztlenowego, włókna te nie posiadają znacznej liczby mitochondriów, ograniczonego zaopatrzenia kapilarnego lub znacznych ilości mioglobiny, co skutkuje białym zabarwieniem mięśni zawierających dużą liczbę tych włókien.Komórka (łac. cellula) - najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie).Jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju..

Im większa aktywność metaboliczna komórki tym większa liczba mitochondriów.

Polub to zadanie.. b) Wyjaśnij jakim przemianom podlega oocyt II rzędu po połączeniu z jądrem plemnika.. Wpływa na metabolizm oraz funkcjonowanie wielu narządów, np. nerek, serca i naczyń krwionośnych.. - za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.. 29 0 60 120 180 240 i 0 4 8 12 16 20 24 czas, dnia) Określ zależność między stężeniem DDD w organizmach a ich miejscem we fragmencie sieci pokarmowej przedstawionej na schemacie.. Na przeciętną jednostkę motoryczną (motoneuron) składa się od 10 do 180 włókien.Białka te występują licznie w błonie grzebieni mitochondriów komórek brunatnej tkanki tłuszczowej, gdzie tworzą kanały jonowe.. Wyjaśnij, dlaczego profilaktyczne szczepienia przeciwko .. Na wykresach przedstawiono zależność między zagęszczeniem populacji pantofelków i czasem ich hodowli.. Komórkę stanowi przestrzeń ograniczona błoną komórkową.U większości prokariontów, roślin .Opisz, w jaki sposób rozmieszczone są mitochondria we włóknie mięśniowym i wykaż zależność pomiędzy sposobem ich rozmieszczenia a funkcjonowaniem włókna mitochondria są wciśnięte między poszczególne miofibryle i ułożone na całej ich długości, dzięki temu bezpośrednio dostarczają włóknom mięśniowym energii .Mitochondria, podobnie jak chloroplasty, mają własne DNA..

- za odpowiedź uwzględniającą jedynie rolę cholesterolu lub mitochondriów.

Oprócz tego mitochondria są zaangażowane w wiele innych procesów, takich jak sygnalizacja komórkowa .Wyjaśnij zależność między dużą liczbą mitochondrium w komórkach miesniowych a funkcja miesniWyjaśnij zależność między dużą liczbą mitochondrium w komórkach miesniowych a funkcja miesni.. Włókna ST są dobrze unaczynione.. Ich liczba w komórkach różnych tkanek jest różna.. Wyjaśnij zależność między dużą liczbą mitochondrium w komórkach miesniowych a funkcja miesni - Komórki mięśniowe posi - Pytania i odpowiedzi - BiologiaMitochondrium - otoczone dwiema błonami organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych.. .Duża liczba mitochondriów umożliwia wytwarzanie dużych ilości energii w procesie oddychania tlenowego 2.. Liczba skurczów na minutę: gatunek: 32-43 koń 60-70 krowa 70-120 pies 200-400 kura 30 słoń 600 mysz Wyjaśnij zależność między WIELKOŚCIĄ zwierząt, a LICZBĄ skurczów serca na minutę.. a) Wyjaśnij, dlaczego mitochondria nazywa się "centrami energetycznymi komórki".Liczba mitochondriów w komórkach jest zmienna i zależy od funkcji oraz aktywności metabolicznej tkanki..

Liczba mitochondriów jest uzależniona od aktywności metabolicznej komórki.

Aktywne białka rozprzęgające transportują protony z przestrzeni międzybłonowej do macierzy mitochondrialnej, uwalniając jednocześnie energię gradientu protonowego w postaci ciepła.Mitochondria to centra energetyczne komórki.. Pobudza wydzielanie HCl w żołądku.. pokaż więcej.Mitochondria są to organelle, których funkcja jest ściśle związana z procesami utleniania biologicznego.. Przykładowe rozwiązania 1.Oddychanie jest procesem warunkującym życie, pozwala bowiem organizmom korzystać z energii zawartej w pokarmie.. Mogą zajmować 12-25% objętości komórki.. Kiedy to działanie zostaje zaburzone, dochodzi do uszkodzeń i zakłóceń procesów komórkowych.. Wszystkie istoty potrzebują energii do wykonywania czynności życiowych - dzięki niej mogą się poruszać i odżywiać, wydalać, reagować na bodźce, prowadzić procesy biochemiczne w komórkach, rozmnażać się i rosnąć.obecność mitochondriów, które nie zawsze występują w komórkach zwierzęcych.. W pojedynczej komórce organizmu człowieka przeciętnie występuje od kilkuset do kilku tysięcy mitochondriów, np. w komórkach wątroby jest ich około .. (0-1)a) Wykaż związek dużej liczby mitochondriów występujących we wstawce plemnika z funkcją witki, w której skład wchodzi wstawka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt